Intenzívne pulzné svetlo - Fotoepilácia

Chĺpky obsahujú pigment – melanín. Ten absorbuje svetlo z prístroja IPL a mení ho na teplo. Teplo, ktoré sa vytvára ničí vlasový folikul, ktorý už ďalej nie je schopný produkovať nový vlas. Zároveň oslabuje korienok a zatavuje cievky, ktoré využívajú samotný vlasový korienok a tým dochádza k jeho zničeniu a následnému odumretiu chĺpku. Tým sa dosiahne trvalé odstránenie chĺpkov na požadovanom mieste. IPL radíme medzi najnovšiu technológiu, ktorá bezpečne  odstráni nežiaduce ochlpenie z akejkoľvek časti ľudského tela.

Ako prebieha ošetrenie?

Pred samotným ošetrením očistíme pokožku, odstránime make –up / pri ošetrení tváre /,   prekryjeme  znamienka a keloidy na pokožke. Pred nasadením aplikátora s filtračným okienkom sa na kožu nanesie vrstva číreho, transparentného chladivého gélu. Jeho úlohou je hlavne vyrovnať nerovnú, štruktúrovanú kožu na povrchu, opticky s plochým filtračným okienkom, aby energia svetelného impulzu mohla optimálne bez reflexných strát preniknúť do kože. Pri odstraňovaní chĺpkov sa využíva vlnová dĺžka 640-1200 nm (v priebehu zákroku  sú Vaše oči chránene špeciálnymi okuliarmi.)

Je ošetrenie prístrojom bolestivé?

Epilácia  IPL prístrojom je minimálne bolestivá a dobre znesiteľná, pri svetelných impulzoch sa pociťuje iba ľahké štipnutie alebo pocit tepla. Celá ošetrovacia plocha aplikátora je aktívne ochladzovaná vodou. Tak je ošetrované miesto na koži po celej svojej ploche pred každým impulzom, počas neho i po ňom chladené k čomu dopomáha aj chladivý gél.

Čo sa stane po ošetrení?

Chĺpky na ošetrenom mieste vypadajú až po niekoľkých dňoch, keď už zničený priestor vlasových cibuliek, ktoré sa nachádzajú asi 1 až 5 milimetrov pod kožou, neponúka oporu. Na ošetrenom mieste aj tak dorastajú ďalšie chĺpky, ktoré sa nachádzajú najprv v telogénnej kľudovej fáze (tretia fáza rastového cyklu chlpu tesne pred vypadnutím) a až potom postupne prechádzajú do anagénnej rastovej fázy.

Čo sa musí dodržiavať?

Odstraňovanie nežiaduceho ochlpenia je v zásade šetrné a v žiadnom prípade nebráni v bezproblémovom výkone pracovných činností i činností vo voľnom čase. Obmedzenie by malo platiť pre návštevy solárií, prípadne pre opaľovanie na slnku. Ďalším zaťažením kože UV žiarením a hnednutím sa zvyšuje riziko vedľajších účinkov (spálenie na slnku, pigmentové zmeny). V prípade ošetrení väčších častí tela je treba sa opaľovaniu a návštev solária vyvarovať, menšie časti sa dajú veľmi dobre chrániť opaľovacím krémom so zodpovedajúcim vysokým faktorom (nad 30, radšej 50).

Aké vedľajšie účinky sa môžu objaviť?

Vedľajšie účinky sú pri správnom použití IPL prístroja a dôkladnom nastavení parametrov ošetrenia veľmi vzácne. V závislosti od typu kože a nastavených parametrov ošetrenia môže ošetrené miesto začervenať, príležitostne môže i jemne napuchnúť. Tieto príznaky spravidla rýchle zmiznú. Prípadné vedľajšie účinky zmierňuje chladenie postihnutého miesta na koži. Zriedkavo sú pozorované prudšie reakcie, v podstate sú možné až príznaky pripomínajúce spáleniny pri opaľovaní alebo popáleninách. V ich dôsledku sa môže objaviť hypopigmentácia alebo hyperpigmentácia, pleť je teda po ošetrení svetlejšia (alebo tmavšia), ale tieto škvrny sa časom samé stratia. Príčinou popísaných problémov je takmer vždy skutočnosť, že postihnuté miesto bolo pred ošetrením alebo po ošetrení vystavené slnečným lúčom alebo pôsobeniu solária bez zodpovedajúcej vysokej ochrany.

Koľko ošetrení sa odporúča?

Pri jednom ošetrení nemôžu byť nikdy odstránené všetky nežiaduce chĺpky. Chĺpky rastú v cykloch, časť chĺpkov je v kľude (fáza telogénna), časť rastie (fáza anagénna). Pri fotoepilácii sú v podstate odstránené iba chĺpky v anagénnej fáze, teda chĺpky, ktoré práve rastú. Ich podiel je na tele rozdelený rôzne a predstavuje zhruba 10 - 50 % všetkých chĺpkov na danom mieste. Rozdielna je aj doba rastu v jednotlivých fázach, tieto obdobia trvajú 4 až 24 týždňov. Vždy podľa miesta na tele je treba podstúpiť štyri až osem ošetrení. Medzi jednotlivými sedeniami by mala byť pauza asi tri týždne v prípade ošetrení na hlave a minimálne štyri až šesť týždňov na tele. Tento fakt nemá nič spoločného s prístrojom, ale dôvodom je iba fyziológia rastu ľudských chĺpkov.

Kontraindikácie

Tehotenstvo, čerstvo opálená pokožka, užívanie liekov proti akné v posledných 6 mesiacoch, aktuálne užívanie liekov na riedenie krvi, epilepsia, diabetes, zlé hojenie pokožky v minulosti, alergia na svetlo. Neošetrujú sa ani potetované plochy pokožky.

Odporúčania

Pred zákrokom ani po ňom nefajčite aspoň 2 hodiny a hlavne nedráždite ošetrovanú pokožku make-upom a parfumovanými mydlami. Taktiež sa vyhýbajte prudkému a dlhému opaľovaniu.